• Mensajes ( 4 )

Economia Circular

Utilitzem eficaçment els recursos? Com podem identificar i crear noves oportunitats de creixement econòmic? Quins projectes impulsen la innovació? Podem reduir la producció de residus i utilitzar-los com a recursos? Ets i moltes més preguuntas són les que respon l'Economia Circular. Et parlarem marques i projectes que tenen en compte aquest model d'economia i de com pots participar-hi.