Fair Wear Foundation, fer roba de manera més justa

GARANTIR EL COMERÇ JUST

El principal objectiu de la Fair Wear Foundation és garantir que totes les marques adherides a aquest certificat garanteix les bones pràctiques en els seus processos de fabricació.

Aquesta fundació creu en un món on la indústria tèxtil faci costat als treballadors/es en la realització dels seus drets a la seguretat en els seus llocs de treball, de forma digne i remunerada. La FWF es focalitza en les parts on s’hi concentra la major part de la mà d’obra dins de la cadena de subministrament.

TREBALL DIGNE I DRETS HUMANS

La FWF es basa en estàndards reconeguts internacionalment basats en la Declaració dels drets humans de l’ONU i en convenis de la Organització Internacional del Treball per tal de garantir:

  • El treball és escollit de manera lliure
  • No hi ha discriminació en el treball
  • No hi ha explotació infantil
  • LLibertat d’associació i dret de negociació colectiva
  • Pagament d’un salari digne
  • Hores de treball raonables
  • Condicions de treball segures i saludables
  • Relació laboral amb vinculació legal

AUDITORIES I PLANS DE MILLORES

La FWF realitza auditories per tal de conèixer la situació real dins de la fàbrica. Un entrevistador de treballadors, un inspector de documents i un especialista en seguretat i salut són la clau per descobrir els problemes subjacents. Es realitzen entrevistes a la plantilla dins i fora de la fàbrica per tal d’aconseguir una comunicació més lliure. Un cop s’han valorat els punts més conflictius es realitza un pla d’acció per implementar millores en les condicions laborals.

PRODUCTES MUJER FAIR WEAR FOUNDATION

PRODUCTES HOMBRE FAIR WEAR FOUNDATION

   0

Moda SostenibleCertificats  

   0

El teu comentari ha estat enviat amb èxit. Gràcies!
Deixa un comentari
Captcha